AZH 65, spol. s r.o., tel. 603 723 651 / 605 442 560
HISTORIE ZKUŠEBNY

   Zkušebna je pracovištěm s více než třicetiletou tradicí v oblasti autorizovaných měření hluku a vibrací a v oblasti snižování hluku. Pracoviště je přímým pokračovatelem Autorizované zkušebny pro technickou akustiku, která působila jako koncernové pracoviště v rámci Výzkumného ústavu textilního strojírenství ELITEX Liberec závod Brno. Zkušebna byla založena v Brně v roce 1962 Doc. Dr. Ing. Ladislavem Bučkem. V roce 1967 získala autorizační oprávnění k měření hluku a vibrací v rámci Ministerstva těžkého průmyslu ČSSR. Po odchodu Dr. Bučka do důchodu byla až do rozpadu ústavu úspěšně řízena Ing. Rudolfem Vozňákem. Zkušebna má řadu u nás i v zahraničí patentovaných technických řešení v oblasti snižování hluku. Protihluková opatření mnoha strojů byla vysoce hodnocena i na specializovaných zahraničních výstavách.

   Po rozpadu textilního strojírenství v první polovině devadesátých let a po rozpadu výzkumného ústavu pokračuje zkušebna od roku 1995 dále ve své práci jako pracoviště privátní s obnoveným autorizačním oprávněním v oblasti úředních měření hluku a vibrací. Zkušebna provádí úřední, expertní a posudková měření hluku a vibrací, včetně náročných analýz, studií a snižování hluku. Neustále se rozšiřující rozsah služeb v oboru technické akustiky můžete posoudit z naší nabídky.
 
© AZH 65, spol. s r.o.