AZH 65, spol. s r.o., tel. 603 723 651 / 605 442 560
OBRÁZKY Z ČINNOSTI

Ukázka hlukové studie. Matematický model šíření hluku z průmyslového objektu do okolní bytové zástavby.


Návrh protihlukových krytů jehlového tkacího stroje.


Analýza hluku při obtékání hliníkových profilů proudícím vzduchem.


Měření hluku v komunálním prostředí a měření hluku větrných elektráren.


Analýza hluku spřádní jednotky bezvřetenového dopřádacího stroje pomocí intenzity zvuku.


Spolupráce při vývoji vysokootáčkových kuličkových ložisek. Pomocí úzkopásmové frekvenční filtrace bylo sledováno vibrační chování ložisek v rozsahu otáček 0 až 120000 min-1.
 
© AZH 65, spol. s r.o.